Podczas konferencji prasowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przedstawiciele Uniwersytetu SWPS oraz Jerzy Owsiak podpisali list intencyjny o planowanej współpracy w zakresie wspierania zdrowia psychicznego w Polsce.

 

Razem z WOŚP dbamy o dobrostan młodych Polaków

Uniwersytet SWPS i Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS rozpoczynają współpracę z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wspólnie z WOŚP będziemy podnosić świadomość stanu zdrowia psychicznego w Polsce, zwiększać dostępność do potwierdzonych naukowo metod polepszających dobrostan, a przede wszystkim zapewniać realne wsparcie młodym osobom doświadczającym kryzysu psychicznego.

List intencyjny z deklaracją wspólnych działań w tym zakresie podpisali:

  • Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Jerzy Owsiak, prezes WOŚP,
  • Uniwersytet SWPSprof. Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS,
  • Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS – Dominika Kacperek-Karbowiak, dyrektor zarządzający Kliniki,
  • RESQL sp. z o.o. – Piotr Ciszek, prezes RESQL sp. z o.o. i jeden z twórców systemu RESQL.

– Jesteśmy w kryzysie zdrowia psychicznego. Kryzys klimatyczny, kryzys relacji, kryzys ekonomiczny – to wszystko wpływa na to, jak się czujemy w Polsce i na świecie. Ten kryzys odczuwają najbardziej młodzi ludzie, którzy nie mogą skorzystać z odpowiedniej pomocy. Problem polega na tym, że najczęściej o tym kryzysie się mówi, a my z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy chcemy razem coś zrobić i za to Orkiestrze ogromnie dziękujemy. Chcemy współpracować z Fundacją, aby pomoc psychologiczna oparta na potwierdzonych naukowo metodach była dostępna dla dzieci, młodzieży, a także na Pol’and’Rock Festival – Festiwalu Dobra, który dla wielu z nas jest także formą terapii – powiedział prof. Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS.

wspolpraca USWPS z WOSP 3


WOŚP zakupi od nas system RESQL dla 50 szkół

Fundacja WOŚP zobowiązała się w liście intencyjnym do wdrożenia systemu RESQL w 50 placówkach oświatowych w Polsce.

System RESQL wspiera szkoły w zapobieganiu przemocy rówieśniczej. Jego najważniejszą częścią jest aplikacja RESQL, umożliwiająca uczniom i uczennicom anonimowe zgłaszanie incydentów przemocy w szkole. Podanie swoich danych jest dobrowolne – osoba zgłaszająca problem może zachować pełną anonimowość bądź ujawnić istotne szczegóły, np. swoją klasę. Zgłoszenie trafia do nauczyciela-interwenta, który wspólnie z innymi pedagogami dokonuje analizy problemu i podejmuje odpowiednie działania. Program umożliwia dyrekcji monitorowanie zjawiska przemocy i przygotowywanie raportów na ten temat.

System RESQL został opracowany przez naukowców z Uniwersytetu SWPS – dr Małgorzatę Wójcik, dr. Radosława Kaczana i dr. Piotra Rycielskiego.

– To rozwiązanie systemowe oparte na solidnych fundamentach naukowych. Ten system ma działać po to, aby niwelować przemoc rówieśniczą, relacyjną, problemy emocjonalne i komunikacyjne dzieci, a w konsekwencji przynosić dobro dzieci. (...) Ten system jest sprawdzony, od dwóch lat działa na rynku i pokazuje, że można systemowo rozwiązywać problemy związane z psychiatrią i psychologią dziecięcą. – powiedział Piotr Ciszek, prezes RESQL sp. z o.o.

System RESQL jest oparty na trzech filarach:

  • wsparciu szkoły,
  • wsparciu nauczycieli-interwentów,
  • aplikacji, która trafia do rąk dzieci.

Przeczytaj więcej o systemie RESQL tutaj.


Uniwersytet SWPS na Pol’and’Rock Festival

W liście intencyjnym zawarto również punkt o współpracy Uniwersytetu SWPS z WOŚP przy organizacji 29. edycji festiwalu muzycznego Pol’and’Rock Festival (dawniej: Przystanek Woodstock), który odbędzie się w terminie 3–5 sierpnia 2023 r.

Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS zrealizuje podczas festiwalu warsztaty zdrowia psychicznego, których tematyka będzie obejmować m.in. budowanie odporności psychicznej, mechanizmy odpowiadające za zaburzenia psychiczne, zasady dbania o swoją psychikę oraz metody wspierania osób w kryzysie emocjonalnym. Wspólnie z WOŚP nasza uczelnia opracuje dla uczestników i uczestniczek festiwalu materiały edukacyjne na ten temat.


Zobacz konferencję prasową

Konferencja prasowa odbyła się w Hotelu Warsaw Plaza z okazji 66. Konkursu Ofert WOŚP. Jerzy Owsiak oraz zaproszeni eksperci i ekspertki opowiadali podczas niej o tym, na co zostały przeznaczone pieniądze zebrane podczas 31. finału WOŚP. Rekordowe 168 mln zł wydano na zakup sprzętu do walki z sepsą, który znacznie przyspieszy jej diagnozowanie i pozwoli uratować życie wielu osobom.

Obejrzyj transmisję tutaj.