Oferta dla pacjenta

Dla dzieci i młodzieży

Pomagamy najmłodszym pacjentom zmagającym się z nerwicami, traumą, depresją czy zaburzeniami osobowości

Więcej...

Dla dorosłych

W Klinice dbamy o zdrowie psychiczne, stosując indywidualne, oparte na konceptualizacji problemu podejście do każdego pacjenta

Więcej...

Dla dzieci i młodzieży

Terapia poznawczo-behawioralna jest metodą leczenia wielu różnych dolegliwości psychicznych występujących u dorosłych, dzieci i młodzieży. Młodsi pacjenci mogą liczyć na regularne, 50-minutowe spotkania z terapeutą raz lub dwa razy w tygodniu, w formie tradycyjnej lub online. Jeśli istnieje taka potrzeba, w proces leczenia włączona zostaje farmakoterapia. w terapii poznawczo-behawioralnej uznaje się, że poprawę funkcjonowania, na życzenie pacjenta, można osiągnąć poprzez modyfikację przekonań o sobie i o świecie, co pomaga również w zmianie zachowań.

U dzieci i młodzieży leczymy różne dolegliwości, w tym:

 • depresję,
 • ADHD,
 • problemy w komunikacji z rówieśnikami/rodzicami,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia lękowe, dawniej tzw. nerwice – fobie, lęk uogólniony, napady paniki.

Dla dorosłych

Terapia poznawczo-behawioralna stosowana jest w leczeniu depresji, lęków, zaburzeń związanych z traumą i stresem, zaburzeń osobowości, uzależnień, problemów emocjonalnych diagnozowanych jako zaburzenia adaptacyjne oraz u osób chorych somatycznie. Jest wykorzystywana również przy problemach występujących przejściowo u osób zdrowych, które znajdują się w kryzysie związanym z niepowodzeniami życiowymi lub nowymi wyzwaniami (m.in. u sportowców). Wykorzystywana jest także w profilaktyce zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych.

Osoby dorosłe w naszej klinice mogą uzyskać pomoc m.in.:

 • w leczeniu zaburzeń związanych z traumą i PTSD;
 • w leczeniu zaburzeń osobowości
  (m.in. OCD, osobowość borderline, osobowość histrioniczna)
 • w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej
 • w leczeniu uzależnień;
 • w leczeniu depresji, bezsenności, zaburzeń odżywiania, długotrwałych schorzeń somatycznych.

Spotkania online

Wirtualne sesje z naszymi terapeutami odbywają się w bezpiecznym środowisku,
z poszanowaniem prywatności pacjenta i w pełnym skupieniu.

Umów spotkanie

Diagnoza

Psychologiczna konsultacja diagnostyczna w Klinice polega przede wszystkim na uzyskaniu szczegółowych informacji o problemie, może się łączyć z prośbą o wypełnienie dodatkowych testów lub skierowanie na konsultację lekarską. Przed wizytą diagnostyczną zwykle prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej stanu zdrowia.

Konsultacja lekarza psychiatry

Konsultacja z udziałem lekarza psychiatry polega na uzyskaniu szczegółowych informacji o problemie pacjenta, obejmuje badanie stanu psychicznego wraz z historią dotychczasowego leczenia. Wynikiem konsultacji może być zalecenie stosowania leków i/lub psychoterapii, ewentualne zlecenie dodatkowych badań laboratoryjnych lub obrazowych.

Konsultacja lekarska

Konsultacja z udziałem lekarzy innych specjalności niż psychiatria obejmuje uzyskanie informacji o dolegliwościach i ich historii, zbadanie stanu somatycznego, pomiar ciśnienia tętniczego. Rezultatem konsultacji może być sformułowanie diagnozy, ewentualne zlecenie dodatkowych badań, zalecenia dotyczące terapii, leczenia farmakologicznego, profilaktyki.

Psychoterapia

Psychoterapia zazwyczaj odbywa się jako tradycyjne 50-minutowe spotkania z terapeutą raz lub dwa razy w tygodniu, najczęściej przez kilka miesięcy (kilka- kilkanaście spotkań). w terapii ekspozycyjnej czy terapii stresu pourazowego (PTSD) często stosowane są sesje 90-minutowe. Wszystkie formy psychoterapii łączy skupienie na bieżących problemach i ich rozwiązaniu.

Jak się przygotować?

Konsultacja diagnostyczna pomaga wybrać najefektywniejszy sposób pomocy pacjentowi. Dlatego warto się do niej odpowiednio przygotować – przemyśleć i/lub spisać dolegliwości, od kiedy występują, w jakich okolicznościach słabną lub nasilają się. Warto spisać nazwy, dawki i czas przyjmowanych leków. Dobrze mieć ze sobą kopie wyników badań czy karty informacyjne.

Podczas webinaru w ramach cyklu „ABC Psychoterapii” dr hab. Agnieszka Popiel z Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS stara się się odczarować słowo „psychoterapia” oraz poszukuje odpowiedzi na pytania: czym jest psychoterapia, dlaczego działa i skąd o tym wiemy? Jak przebiega? Jakie oddziaływania się na nią składają? Czym psychoterapia nie jest? Czy może zaszkodzić? Jakie są jej rodzaje, w jakich nurtach pracują psychoterapeuci? Jak rozpoznać, że warto udać się na konsultację? Obejrzyj webinar

Odpowiedź na to pytanie pada podczas webinaru w ramach cyklu „ABC Psychoterapii”. O tym, jak wybrać terapeutę dla siebie opowiada dr Ewa Pragłowska, dyrektor ds. współpracy i dydaktyki Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Rozmowę poprowadziła psycholog Joanna Gutral. Obejrzyj webinar

Na pierwszą konsultację diagnostyczną zazwyczaj zapraszamy dziecko wraz z jego rodzicami lub opiekunami. w zależności od wieku pacjenta oraz zdiagnozowanych problemów, podczas pierwszej rozmowy terapeuta ustala indywidualny zakres pracy z dzieckiem oraz (w razie potrzeby) stopień włączenia jego najbliższych w przebieg dalszego procesu terapeutycznego.

Nie istnieją przeciwwskazania do terapii poznawczo-behawioralnej. Badania naukowe nad skutecznością terapii poznawczo-behawioralnej sprawiły, że w obecnie jest ona najlepiej udokumentowaną formą leczenia metodami psychologicznymi i znajduje się w algorytmach postępowania terapeutycznego w leczeniu zaburzeń lękowych, stresu pourazowego, depresji, schizofrenii, zaburzeń odżywiania, uzależnień i zaburzeń snu i osobowości – także dlatego, że działa skutecznie w stosunkowo krótkim czasie a efekty utrzymują się po jej zakończeniu.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Niektóre zaburzenia w obszarze zdrowia psychicznego, jak np. schizofrenia, pozostają z pacjentem przez całe życie. Czas trwania terapii w celu osiągnięcia założonych celów zawsze jest omawiany indywidualnie podczas pierwszego spotkania z psychoterapeutą.

Jak wygląda wizyta u psychiatry? Jak rozpoznać dobrego, profesjonalnego psychiatrę? Podczas webinaru w ramach cyklu „ABC Psychoterapii” rozmawiali o tym dr Artur Wiśniewski – psychiatra i psychoterapeuta związany z Kliniką Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS oraz psycholog Joanna Gutral. Obejrzyj webinar

O Klinice

Słuchacze Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej po ukończeniu 2. i 3. roku mogą odbyć w naszej klinice staż w wymiarze 10-15 godzin pracy klinicznej tygodniowo. Założeniem stażu jest przeprowadzenie w ciągu 6 miesięcy terapii minimum 10 pacjentów oraz udział w superwizjach i comiesięcznych spotkaniach klinicznych zespołu.

Więcej o klinice